"WARTO MEDIOWAĆ

budujemy zaufanie w biznesie"

to ogólnopolski program

o charakterze

informacyjnym i promocyjnym,

skierowany do firm i instytucji,

którego celem jest popularyzacja

mediacji - skutecznej  metody

rozwiązywania sporów i konfliktów

w biznesie.

Organizatorami projektu są:  

 Fundacja Rozwoju Mediacji

Wydawca miesięcznika Builder. 

www.wartomediowac.pl

FUNDACJA

Fundacja Rozwoju Mediacji jest organizacją pozarządową, utworzoną przez doświadczonych mediatorów z wieloletnią praktyką w przeprowadzaniu postępowań mediacyjnych.

Naszym celem jest rozwijanie i propagowanie idei mediacji, jako metody rozwiązywania sporów sądowych i pozasądowych. Nasze cele realizujemy prowadząc mediacje, upowszechniając wiedzę dotyczącą mediacji oraz różnych form jej wykorzystania, a także podejmując działania na rzecz rozwoju mediacji oraz alternatywnych metod rozwiązywania sporów (ADR).

Działamy także w innych obszarach: prowadzimy szkolenia, warsztaty i konsultacje.

CentruMMediacji FRM

Prowadzimy mediacje przede wszystkim w sprawach gospodarczych, cywilnych oraz prawa  pracy i ubezpieczeń, także w sprawach rodzinnych. W naszej pracy kierujemy się Standardami Prowadzenia Mediacji przyjętymi przez Fundację Rozwoju Mediacji.

Mediatorzy

Nasi mediatorzy, doświadczeni specjaliści z różnych dziedzin: prawa, ekonomii, inzynierii, socjologii, psychologii posiadają wieloletnią praktykę w przeprowadzaniu postępowań mediacyjnych. Wszyscy ukończyli  szkolenia z prowadzenia mediacji, m. in. z mediacji gospodarczych, cywilnych i rodzinnych, a także z zakresu negocjacji i rozwiązywania konfliktów.

Nasi mediatorzy wpisani są na Listę stałych mediatorów Fundacji Rozwoju Mediacji prowadzoną przy Sądzie Okręgowym w Warszawie.